Właściwe parametry skrawania

Warto przypomnieć kilka podstawowych zależności

•prędkość skrawania Vc ([m/min] zależy głównie od materiału obrabianego i narzędzia)

• Szerokość skrawania (głębokość promieniowa) ae (w [mm] lub jako % średnicy narzędzia);

• Głębokość skrawania (głębokość osiowa) ap [mm]

• oczekiwany posuw na ostrze fz [mm]

• Prędkość posuwu roboczego Vf [mm/min]

• Prędkość posuwu przy dojeździe narzędzia do materiału Vf1 [mm/min]

• Prędkość posuwu przy odjeździe narzędzia od materiału Vf2 [mm/min] – opcjonalnie ruch szybki

• w przypadku toczenia pojawiają się dodatkowe parametry…

Przy ustalaniu parametrów skrawania warto brać pod uwagę:

• współczynnik oporu skrawania kc (zależy od materiału obrabianego i narzędzia) [N/mm2]

• max moc skrawania  Pmax  (zależy od mocy wrzeciona obrabiarki z uwzględnieniem sprawności) [kW]

• max moment skrawania – (dla wybranych zakresów średnic narzędzi) Mmax,[Nm]

Ruch narzędzia względem przedmiotu obrabianego charakteryzuje się zmiennym obciążeniem narzędzia (i przedmiotu obrabianego) wynikającym np. z różnych chwilowych przekrojów warstwy skrawanej, zmiennego zaangażowania ostrzy, zmian kierunku ruchu narzędzia czy kąta opasania. Projektując tor ruchu narzędzia trzeba uwzględnić potencjalne następstwa i zminimalizować ich ewentualny wpływ.

Problemy obciążenia dotyczą głównie obróbek zgrubnych, z kolei dla obróbek wykańczających kluczowa będzie dokładność i jakość powierzchni.

Należy zwrócić uwagę na typowe problemy projektowania technologii CAM, aby skutecznie im potem zapobiegać.

Wykres [lit. obróbka skrawaniem] zwraca uwagę, że parametry skrawania powinny być „odpowiednie” – nie za małe (bo nie zawsze oszczędzamy narzędzie i zwiększając czas obróbki wpływamy negatywnie na koszty) i nie za duże (bo zużycie narzędzia i koszty obróbki wzrastają w sposób wykładniczy).

W powiązaniu z odpowiednią strategią obróbki można uzyskać czasem zaskakujące efekty!