Poziom 2: optymalizacja zabiegu

Porównując różne sposoby wykonania zabiegu obróbki, należy zwrócić uwagę na dwa elementy:

Strategie, które charakteryzują się indywidualnym kształtem toru ruchu narzędzia (np. frezowanie równolegle, wzdłuż krzywej, dynamiczne, spiralnie,…)

warianty z kolei występują w ramach tej samej strategii, ale różnią się wielkościami narzędzi i parametrami skrawania. Np. rozpatrujemy tylko przejścia równoległe, ale frezami różnej średnicy, różnymi ap, ae, Vf i n (za każdym razem prawidłowo dobranymi)

Porównanie czasów obróbki – Przykład analizy obróbki kieszeni otwartej frezami o średnicy 16 mm, ale o 23 różnych wariantach parametrów skrawania.

Więcej materiałów pojawi się później…