Szkolenia Mastercam

Autoryzowane szkolenia w dowolnym zakresie w programie Mastercam prowadzę we współpracy z firmą ZALCO (https://leancam.pl/mastercam/).

Problemy z CAD/CAM/CNC mogą wynikać niezależnie od wykorzystywanej platformy programów CAx.

Dlatego zajmuję się tematami także w zakresie ogólnym w przykładowych obszarach:

 1. Redukcja czasu, kosztów wytwarzania
 2. Obróbki skrawaniem wydajnościowe
 3. Zastosowanie HSM
 4. Automatyzacja programowania w CAM
 5. Dobór parametrów skrawania
 6. Teoria i próby skrawania
 7. Konsultacje, audyty, …
 8. Postprocesory CAM/CNC na miarę
 9. Zastosowanie różnych strategii obróbki w CAM
 10. Skracanie czasu opracowania obróbki w CAM
 11. Future Based Machining (FBM)
 12. Skracanie czasu obróbki
 13. Dokładność i jakość powierzchni po obróbce
 14. Definicja kinematyki obrabiarki dla potrzeb symulacji w CAM
 15. Wirtualna symulacja kodu NC i pracy obrabiarki

Efektywynikają z kilkuset szkoleń i wdrożeń systemu Mastercam w przemyśle we współpracy z firmą Zalco od ok. 1998 r. Warto podkreślić też kilka prac badawczych związanych z redukcją kosztów i czasu wytwarzania realizowanych na Politechnice Warszawskiej (np. w przemyśle lotniczym lub narzędziowym). Efekty oszczędności sięgały nawet 80%.

Możliwości współczesnych obrabiarek, narzędzi i systemów CAM wymagają nieustannych poszukiwań w kierunku optymalnego ich wykorzystania. Na tym polu proponuję współpracę indywidualną, lub w ramach grup projektowych z możliwością realizacji dofinansowywanych projektów.