Wybrane artykuły

  1. ZASTOSOWANIE TECHNIK AUTOMATYZACJI PROGRAMOWANIA
    W SYSTEMACH CAM DO OCENY EFEKTYWNOŚCI FREZOWANIA CNC:

„Jednym z istotnych kierunków rozwoju systemów CAM jest dążenie do automatyzacji opracowania programów obróbkowych. Oprócz Skrócenia czasu przygotowania technologii, można także uzyskać wiele wariantów alternatywnych procesów obróbkowych. Procesy te można porównać ze względu na różne kryteria takie jak np. czas realizacji procesu, koszt, zapotrzebowanie mocy, wymagane momenty skrawania, itd. – jeszcze na etapie projektowania. W artykule przedstawione zostaną zasady zastosowania systemów CAM i przykład analizy oceny efektywności kilku wariantów realizacji fragmentu procesu obróbkowego…”

2. Selection strategy for milling parts on CNC MACHINES:

” Practical knowledge and experience of engineers, CNC programmers, operators related to the implementation of production tasks in the workshop are essential. Every day, developed, perfected for companies specialty, “technological knowledge base “, is a specific, dedicated to the particular conditions of the key to success – the “know -how “in the concrete conditions of production.
This knowledge can be relatively easily processed and developed, in particular with regard to the development of technology in the CAM. Additionally subjected to simulation analysis allows comparison of different strategies and variations of part in the design of technology. Several years of authors experience in the analysis of the work ‘s CAM systems in many companies has enabled the
formulation of universal principles of numerical simulations that take into account the individual characteristics of the workpiece and the specificity of the selected CNC machine with accessories. Conducted research on the production based on Catia V5 program and Mastercam X6 confirmed the validity of this approach and helped to correcting some of the assumptions developed algorithm. …”

3. Dokładność geometryczna w CAD/CAM: „

Każda część stosowana w przemyśle maszynowym jest wykonana z określoną dokładnością. Dokładność wykonania odniesiona do tolerancji wymiarów, kształtów i położenia jest podana w dokumentacji technicznej. Jeśli nie jest określona liczbą czy symbolem, przyjmuje się klasę dokładności wykonania zgodnie z zaleceniami w danym przedsiębiorstwie lub w odniesieniu do tzw. tolerancji warsztatowej (zwykle jest to 14. klasa dokładności). Nie ma wymiarów o zerowym polu tolerancji. Tolerancje wymiarów są szczególnie istotne tam, gdzie powierzchnie różnych części współpracują ze sobą. Dotychczas były to najczęściej elementy okrągłe i wtedy istotne było pasowanie wałka i otworu. Przypadek ten jest dobrze poznany; istnieje wiele sposobów efektywnego wytworzenia i pomiaru takiej pary.

Obecnie swoboda projektowania modeli 3D jest posunięta tak daleko, że wydaje się, że nie ma ograniczeń… „

4. Wpływ postprocesora CAM/OSN na efektywność wytwarzania:

„Postprocesor zamienia uniwersalny format zapisu obróbki w CAM na program sterujący obrabiarką. Pozwala na uwzględnianie indywidualnych cech OSN. W pracy opisano wybrane możliwości postprocesorów i przy-kłady nowych rozwiązań, które mogą w zasadniczy sposób ułatwić integrację CAM/OSN i zwiększyć efektywność wytwarzania.”

5. SKRACANIE CZASU OBRÓBKI NA FREZARKACH CNC NA PODSTAWIE OKRESOWEJ ANALIZY WARUNKÓW SKRAWANIA:

„Frezowanie tej samej części można realizować różnymi narzędziami, z różnymi parametrami skrawania czy przy użyciu różnych strategii ruchu narzędzia. W każdym z tych przypadków, można uzyskać inny czas i inne warunki obróbki. Oba czynniki wpływają na koszt i efektywność realizacji zlecenia. W artykule zaproponowano wykorzystanie wstępnie zdefiniowanych (predefiniowanych) strategii obróbki (szablonów) do automatycznej oceny różnych wersji realizacji tego samego zabiegu obróbkowego. Zastosowano nowoczesne techniki symulacyjne w programie CAM (Catia) oraz syntezę danych (Excel), co pozwoliło w konkretnym przypadku na odpowiedź na pytania: należy zwiększać promieniową czy osiową głębokość skrawania? Frezować z dużym przekrojem warstwy skrawanej czy zastosować małe ap i ae, ale za to większą prędkość posuwu Vf ?…”

6. DOBÓR PARAMETRÓW SKRAWANIA TEJ SAMEJ CZĘŚCI DLA RÓŻNYCH STRATEGII OBRÓBKI:

„Programowanie obrabiarek CNC za pomocą programów CAM umożliwia szybkie projektowanie różnych wariantów obróbki tej samej części. Wybór najlepszego rozwiązania wymaga porównania wyników obróbki na etapie symulacji procesu. Czas symulowanej obróbki jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru. Aby uzyskać wiarygodne wyniki symulacji czasu obróbki, trzeba ustawić parametry obróbki zbliżone do rzeczywistej realizacji na maszynie. W artykule zaproponowano modyfikację danych katalogowych doboru parametrów skrawania w oparciu o wcześniej realizowaną obróbkę.”

7. Zastosowanie nowoczesnych strategii obróbki Mastercam X6 MU2 na wysłużonych obrabiarkach CNC: „

W Polsce rynek używanych obrabiarek CNC jest wyraźnie obecny. Oferowane są obrabiarki z lat 90.,
a nawet starsze. Często są to maszyny ze sprawdzoną, trwałą konstrukcją. Masywne, sztywne, mimo
nieuchronnego zużycia, ciągle są wystarczająco dokładne. W wielu firmach w dalszym ciągu pracują
też kilkudziesięcioletnie obrabiarki CNC, które „już dawno zarobiły na siebie”. I to jak!… „

8. Problemy integracji programów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie:

” W artykule opisano przykłady niedopasowania CAM i CNC, problemy symulacji pracy obrabiarek CNC oraz trudności z wdrożeniem CAM na warsztacie. Realizowana przez autora od wielu lat współpraca z przemysłem w zakresie szkoleń i wdrożeń CAM oraz związana z opracowaniem wielu postprocesorów (służących do zamiany uniwersalnego zapisu obróbki w programie CAM na format programu sterującego dla konkretnej OSN) doprowadziła do opracowania koncepcji tzw. Integratora CNC/CAM (układu spełniającego funkcję sprzężenia zwrotnego między CNC i CAM) … „