Nowe spojrzenie na obróbkę zgrubną pozostałości („remachining”)

W „klasycznym” ujęciu proces technologiczny wykonania części składa się z sekwencyjnych faz:

• Obróbka zgrubna;

• Obróbka kształtująca (czasem nie występuje);

• Obróbka wykończeniowa.

Opracowany formalnie opis procesu technologicznego zawiera kartę technologiczną, podział na operacje (mocowania), zabiegi obróbkowe, niezbędne szkice technologiczne, listę narzędzi, przyrządów mocujących i pomiarowych itd.

Do ilustracji kolejnych faz obróbki tworzy się modele CAD stanów pośrednich wykonania części (kształt między półfabrykatem a modelem gotowym, wynikający z ubytku materiału w danej fazie procesu).

Projektowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem coraz większych możliwości programów CAM może odbiegać od podejścia klasycznego

• Typowy proces obróbki składał się z sekwencyjnych zabiegów obróbkowych, w których używano jednego narzędzia do skrawania określonego obszaru półfabrykatu (np. wykonanie kieszeni, otworu czy planowanie). Taki zabieg często możliwy był do wykonania na konwencjonalnej obrabiarce przez doświadczonego operatora;

• Współczesne programy CAM z powodzeniem wykrywają różnice między modelem części gotowej a półfabrykatem na wszystkich etapach procesu technologicznego. Należy z tego korzystać! …

Współczesne możliwości programów CAM w połączeniu z obrabiarkami CNC (i dostępnym wyposażeniem warsztatowym) sprawiają, że proces technologiczny obróbki może wyglądać zupełnie inaczej, niż 20, 10, 5 czy nawet 2 lata temu.