Poziom 3: optymalny program NC na obrabiarkę

Na efekt składa się praca w systemie CAM oraz możliwości współczesnych postprocesorów.

Ogólnie dąży się do uzyskania programu NC:

• wolnego od kolizji z optymalnymi ruchami pomocniczymi;

• wykorzystującego w pełni możliwości i tryby pracy obrabiarki;

• uwzględniającego wymagania indywidualne konkretnego zakładu i oczekiwania operatora;

• nie wymagającego analizy i jakiejkolwiek edycji przed uruchomieniem na obrabiarce;

• ze zmienianą prędkością posuwu w zależności od obciążenia narzędzia i kształtu toru ruchu narzędzia;

• zmodyfikowanego ze względu na drgania samowzbudne;

więcej informacji na temat postprocesorów w części : Strefa logowania