poziom 1: proces technologiczny

Obróbkę tej samej części można realizować na różnych maszynach, różnymi narzędziami, różnymi parametrami skrawania czy różnymi strategiami ruchu narzędzia. W każdym z przypadków, można uzyskać inny czas i inne warunki obróbki. Oba czynniki wpływają na koszt i efektywność realizacji zlecenia.

Warto porównać efekty obróbki dla różnych przypadków.

W praktyce czas obróbki nie wynika jedynie z objętości usuwanego materiału i średnich parametrów skrawania. Duże znaczenie mają wszelkie ruchy pomocnicze, technologiczne (dojazdy/odjazdy) oraz kształt części i półfabrykatu.