Nowoczesne strategie obróbki w CAM

Wydajność obróbki zgrubnej zależy od wielu czynników. W tej części skupiamy się na wybranych pomysłach rozwijanych w CAM, takich jak np.

1) Obróbka frezem monolitycznym z dużym zaangażowaniem głębokości (osiowej) skrawania (ap);

2) Obróbka głowicą (narzędziem składanym) z dużym zaangażowaniem szerokości (głębokości promieniowej) skrawania (ae);

3) Obróbką wgłębną („plunge”);

4) Obróbką HSM;

5) Obróbką elementów cienkościennych;

Rozwijane są strategie ruchu narzędzia, które zachowują stałą szerokość skrawania ae (oraz w przybliżeniu stały kąt opasania). Wiąże się to z uzyskaniem bardziej skomplikowanej ścieżki narzędzia, pełnej łuków i łagodnych zmian kierunku. Powstaje też wiele ruchów pomocniczych (powrotnych), kiedy narzędzie nie skrawa.

Obrazek z materiałów Mastercam.

Zastosowanie nowych narzędzi do obróbki wykończeniowej, zwłaszcza w frezowaniu w 5 osiach ciągłych, umożliwia radykalne oszczędności czasu obróbki. Narzędzia te charakteryzują się zaokrąglonym kształtem części roboczej, co odpowiada zastosowaniu frezu kulistego o bardzo dużej średnicy (nawet kilku metrów).

Obrazek z materiałów Mastercam.

I inne…