Jak poprawić efektywność

Spośród wielu elementów wpływających na czas, koszty, terminowość, możliwości techniczne, widzę największy potencjał poprawy w następujących obszarach frezowania na obrabiarkach CNC:

  • obróbki zgrubnej;
  • obróbki wykończeniowej;
  • skracania czasu opracowania technologii CAM (programów CNC);
  • optymalizacja wielkości i cech geometrycznych narzędzi wraz z parametrami skrawania podczas frezowania;
  • wybór najlepszej strategii obróbki;

Więcej jest tutaj: