O mnie

Dr inż. Adam Zalewski:

Urodziłem się w roku 1966 w Warszawie. Ukończyłem Technikum Mechaniczne na ul. Mińskiej 4 w Warszawie i studiowałem na Wydziale Mechanicznym Technologicznym i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej. Od 2001 r. posiadam tytuł doktora nauk technicznych Politechniki Warszawskiej w zakresie technologii budowy maszyn. Tematem mojej pracy doktorskiej było „Wykrywanie nieprawidłowości na etapie projektowania procesów wytwórczych”. Moim promotorem był prof. dr hab. inż. Edward Chlebus z Politechniki Wrocławskiej, a recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak oraz prof. dr hab. inż. Jan Kosmol. Praca była obroniona na naszym Wydziale i została oceniona na 5.

Głównie dzięki współpracy z firmą ZALCO moje kontakty z zakładami przemysłowymi różnej wielkości rozpoczęły się od około 1997 roku. Od tego czasu podkreśliłbym w tym zakresie następujące osiągnięcia:

 • Samodzielna realizacja około 200 wdrożeń dotyczących systemów CAM współpracujących z obrabiarkami sterowanymi numerycznie (CNC);
 • Opracowanie około 300 postprocesorów służących do komunikacji CAM z obrabiarkami CNC;
 • Przeprowadzenie około 200 certyfikowanych szkoleń w zakresie CAD/CAM dla technologów i programistów CAM;
 • Wizyty w wielu firmach, zakładach przemysłowych, zapoznawanie się z realizowanymi procesami wytwórczymi, technologicznymi. Konsultacje i prezentacje dotyczące wydajnego wytwarzania, zastosowania nowoczesnych technik obróbki frezowaniem (audyty).

Ze względu na doświadczenia, jakie zdobywam od lat, moją uwagę jego zwracają następujące problemy:

 • Efektywne porównanie różnych strategii i wariantów realizacji zlecenia na obrabiarkach CNC,
 • Wydajne frezowanie; 
 • Zastosowanie HSM;
 • Optymalizacja prędkości posuwu podczas frezowania;
 • Powiązanie CAD/CAM/CNC;
 • Skracanie czasu wdrażania systemów CAM w powiązaniu z różnymi obrabiarkami CNC;
 • Opracowanie postprocesorów dla obrabiarek CNC z różnych systemów CAM (np. CATIA, Mastercam i in.);
 • Symulacja kinematyczna i dynamiczna wirtualnych modeli maszyn;
 • Obróbka skrawaniem;
 • budowa maszyn i układów sterowania;
 • automatyzacja produkcji i kompensacja wpływu zakłóceń.

W tym zakresie prowadzę doświadczenia, gromadzę materiały i cyklicznie przygotowuję wystąpienia w ITW PW.

Przykładowe publikacje:

 • A. Zalewski, S. Sobieski. Selection strategy for milling parts on CNC MACHINES. Advanced Technologies in Mechanics, Vol 2, No 2(3) 2015, p. 9–23. 10.17814/atim.2015.2(3).18, http://atim.media.pl.
 • ZASTOSOWANIE TECHNIK AUTOMATYZACJI PROGRAMOWANIA W SYSTEMACH CAM DO OCENY EFEKTYWNOŚCI FREZOWANIA CNC, MECHANIK NR 3/2015
 • „Zastosowanie metody wag unormowanych do wyboru najlepszej strategii i wariantu obróbki zgrubnej frezowaniem” Adam ZALEWSKI, Sergiusz SOBIESKI, MECHANIK 8-9/2014 (8 str.). Materiały VIII KONFERENCJI SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM MIĘDZYZDROJE – SZCZECIN 17-19.09.2014.
 • Zalewski A., SKRACANIE CZASU OBRÓBKI NA FREZARKACH CNC NA PODSTAWIE OKRESOWEJ ANALIZY WARUNKÓW SKRAWANIA, Inżynieria Maszyn, R. 17, z. 2, 2012
 • Zalewski A. „DOBÓR PARAMETRÓW SKRAWANIA TEJ SAMEJ CZĘŚCI DLA RÓŻNYCH STRATEGII OBRÓBKI” – referat wygłoszony na II-iej Konferencji Naukowej nt.: Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania Radom – Jedlnia Letnisko, 23 – 25 listopada 2011 r. artykuł recenzowany publikowany w Mechaniku 01/2012
 • Zalewski A. „The concept of feedback from numerical controlled machine tool to the CAM program”, „Advances in Manufacturing Science and Technology”,Vol. 35, No. 2, 2011 recenzowany artykuł
 • Zalewski A. „Problemy integracji programów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie, MECHANIK NR 11/2010, art. recenzowany, 4 strony
 • Zalewski A. „Integracja środków komputerowo wspomaganego wytwarzania na poziomie CAM-CNC”,rozdział w monografii Politechniki Radomskiej (str. 265-278) pt. „OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE I PROGRAMOWANIE OPERACJI W TECHNIKACH WYTWARZANIA” (11/2009).
 • Zalewski A. : „Nowa jakość w programowaniu robotów przemysłowych”, Biuletyn Automatyki 65 (3/2010), str. 10-11
 • Zalewski A. „Mastercam X5, co nowego?…” Mechanik nr 10/2010
 • Zalewski A. :”Mastercam Robotmaster – wycieczka w przyszłość”, Mechanik nr 8-9/2010
 • Zalewski A. „Mastercam X4 – znowu mocniejszy i jeszcze prostszy …” Mechanik nr 12/2009
 • Zalewski A. „Mastercam dla Solidworks”, Mechanik nr 8-9/2009
 • Zalewski A. :„Wzornictwo artystyczne nie tylko dla profesjonalistów”, Mechanik nr 4/2008 str. 344-345
 • Zalewski A.: „Efektywne wytwarzanie dzięki optymalnej strategii obróbki HSM”, Projektowanie i konstrukcje inżynierskie nr. 3(03) grudzień 2007 str. 23-26
 • Zalewski A.: „MASTERCAM X2 – system CAD/CAM nowej generacji”, Mechanik nr 11/2007
 • Wituszyński P., Zalewski A.: „Nowoczesne formy kształcenia umiejętności CAD/CAM/CNC”, Postępy techniki przetwórstwa spożywczego 2/2007, WSM art. recenzowany (6 pkt)
 • Wituszyński P., Zalewski A.: „Minilaboratoria CAD/CAM/CNC dydaktyczną szansą uczelni technicznych” Postępy techniki przetwórstwa spożywczego 2/2007, WSM art. recenzowany
 • Zalewski A.: „Obróbka trochoidalna na frezarkach CNC”, Mechanik 2s. 4/2007 art. recenzowany
 • Zalewski A. „Efektywne wykorzystanie obrabiarek CNC Inżynierskiego Mastercam inżynierskiego”, Programy Komputerowe dla Inżynierii Mechanicznej, 02/2006
 • Zalewski A. „W poszukiwaniu oszczędności czasu podczas frezowania na obrabiarkach CNC”, Mechanik 4s. 10/2005
 • Zalewski A. „Mastercam – sposób na sukces” Katalog Oprogramowania Inżynierskiego, Wydawnictwo Interwest, 3 s. 08/2003.
 • Zalewski A. „Mastercam – od modelu do gotowego detalu cz. 2” CAD/CAM Forum 8/2002, 3 s., Pismo użytkowników systemów CAD/CAM i GIS.
 • Zalewski A. „Mastercam – od modelu do gotowego detalu cz. 1” CAD/CAM Forum 4-5/2002, 2 s., Pismo użytkowników systemów CAD/CAM i GIS.
 • Zalewski A. „Wykrywanie kolizji na etapie projektowania procesów wytwórczych” praca doktorska, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, 2001.
 • Zalewski A.„System wykrywania kolizji elementów maszyn w fazie przygotowywania programu sterującego, zorientowany na elastyczny moduł automatycznego stanowiska montażowego”, Sprawozdanie z wykonania grantu KBN, Politechnika Warszawska, 1998.
 • Zalewski A „A new technique for detection of collision in manufacturing processes”, APE’98, Warszawa, 1998, 4 s.
 • Zalewski A. „Wykrywanie kolizji w projektowaniu procesów wytwórczych z zastosowaniem dyskretnego modelu obiektowego” – PATIA, Prace naukowe PW, Konferencje z.13 Politechniki Warszawskiej, 1997, 11 s.
 • Zalewski A., „Koncepcja wykrywania kolizji elementów maszyn sterowanych automatycznie na podstawie analizy sformalizowanego opisu ruchów”,  PATIA, Prace naukowe PW, Konferencje z. 12, Warszawa 1996, 12 s.
 • ZalewskiA. „Komputerowo wspomagana analiza bezkolizyjnej pracy zespołów obrabiarki”, Sprawozdanie z Pracy Badawczej Własnej, kwiecień 1995, Politechnika Warszawska

Ponadto artykuły o charakterze popularno-naukowym i reklamowym o tematyce CAM w Mechaniku, Programy Komputerowe dla Inżynierii Mechanicznej, Forum Narzędziowe Oberon i Biuletynie Automatyki. 

Podręczniki:

 1. Zalewski A. (współautor pracy zbiorowej) „Mastercam. Modelowanie krawędziowe, powierzchniowe i bryłowe”. Warszawa 2011, A4, 190 str., Zalco sp. z o.o.
 2. Zalewski A. i inni: „Mastercam X2 – Ćwiczenia praktyczne – frezowanie”, Opracowanie polskiej wersji podręcznika, Wydawnictwo Interdruk, 265 s. 09/2007
 3. Zalewski A. i inni: „Mastercam X2 – Komputerowe Wspomaganie Projektowania i Wytwarzania”, Opracowanie polskiej wersji podręcznika, Wydawnictwo Interdruk, 265 s. 06/2007
 4. Zalewski A. i inni „Mastercam – podręcznik użytkownika cz.2” Wydawnictwo Interdruk 272 s. 05/2005

Udział w konferencjach:

 1. Udział w CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, KARPACZ, Poland 10th – 14th March 2019;
 2. Udział w X KONFERENCJI SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM MIĘDZYZDROJE – SZCZECIN 5-7.09.2016.
 3. Udział w VIII KONFERENCJI SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM MIĘDZYZDROJE – SZCZECIN 17-19.09.2014.
 4. II Konferencja Naukowa nt.: Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania Radom – Jedlnia Letnisko, 23 – 25 listopada 2011 r.
 5. Zalewski A.: „Integracja środków komputerowo wspomaganego wytwarzania na poziomie CAM-CNC”,rozdział w monografii Politechniki Radomskiej (str. 265-278) „OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE I PROGRAMOWANIE OPERACJI W TECHNIKACH WYTWARZANIA”, temat wygłoszony jako referat na konferencji, 25 – 27 listopada 2009r.
 6. Wituszyński K. P., Zalewski A.: ”Nowoczesne formy kształcenia umiejętności CAD/CAM/CNC” – Współautor referatu wygłoszonego na XXIII Sympozjonie Podstaw Konstrukcji Maszyn 17-21 września 2007 roku
 7. Wituszyński K. P., Zalewski A.: „Minilaboratoria CAD/CAM/CNC dydaktyczną szansą uczelni technicznych” – Współautor referatu wygłoszonego na XXIII Sympozjonie Podstaw Konstrukcji Maszyn 17-21 września 2007 roku
 8. Organizacja i udział w międzynarodowej konferencji APE’98, Warszawa, 1998,

 

 Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą:

 1. Kanada, Montreal, szkolenie nt. budowy postprocesorów dla maszyn wieloosiowych w systemie i symulacji VR w systemie ICAM 26.03-01.04.2017
 2. Czechy, Praga, szkolenie CAM 18-21.04-2016
 3. Węgry, Budapeszt, szkolenie CAM 26.04.2015 – 01.05.2015,
 4. Anglia,Worcester, Mazak, szkolenie CAM, 24-28.02.2013,
 5. Niemcy, Georgensgmünd, Unicam Software GmbH, szkolenie nt. programowania postprocesorów CAM/CNC 30.11-2.12.2010
 6. Czechy, Praga, szkolenie nt. budowy postprocesorów dla maszyn wieloosiowych w systemie Impost 02-2008.
 7. Czechy, Praga, szkolenie nt. CAM, 03-2007.
 8. Anglia, Denford Machine Tools Ltd, Szkolenie w zakresie systemów CAM/CIM/CNC dla Edukacji, 3 dni 2006
 9. Niemcy, Hanower, Udział w targach, 3 dni 2005
 10. Niemcy, CAMAIX Aachen, Szkolenie w frezowaniu 5 osi, 4 dni 2005
 11. Czechy, Praga, Szkolenie CAD/CAM Mastercam, 3 dni 2004
 12. Niemcy, Hanower, Udział w targach, 3 dni 2003
 13. Anglia, Denford Machine Tools Ltd., Szkolenie w zakresie systemów zintegrowanego wytwarzania (CIM), 8 dni  2000 r.
 14. Anglia, Denford Machine Tools Ltd., Szkolenie w zakresie systemów zintegrowanego wytwarzania (CIM), 8 dni  1998 r.
 15. Belgia, KU Leuven, Współpraca CAD, TEMPUS, 7 dni  1997 r.
 16. Niemcy, Hanower, Udział w targach w ramach programu TEMPUS, 7 dni  1997 r.
 17. Włochy, ITIA Mediolan, TEMPUS, 8 dni  1996 r.
 18. Belgia, KU Leuven, Udział w kursie i konferencji – TEMPUS, 8 dni  1996 r.

Ponadto uczestniczyłem w szkoleniach:

– Rzeszów, szkolenie CAD Catia w 2011r. (5 dni);

– Warszawa, szkolenie CAM Catia w 2011r. (5 dni);

– Warszawa, szkolenie Solid Works w 2007r.(5 dni);

Częsty udział w targach w Poznaniu, w Krakowie i w Kielcach. Opracowywanie materiałów informacyjnych i popularnonaukowych dotyczących rozwiązań CAD/CAM/CNC.

Projekty badawcze:

 1. Asystent kierownika projektu prof. dr hab. K. Jemielniaka ds. zarządzania projektem INNOLOT-CYBERTECH pt. „System Ekspercki Projektowania Procesu Obróbki Skrawaniem Elementów Lotniczych” 2016-2019.
 2. Kierownik i wykonawca zrealizowanego grantu dziekańskiego w 2011 roku na temat: „Budowa tzw. Integratora CNC/CAM – urządzenia realizującego funkcję sprzężenia zwrotnego między wieloosiową obrabiarką sterowaną numerycznie (CNC) a programem komputerowo wspomaganego wytwarzania (CAM)” (504M/1104/0531/004)
 3. Wykonawca (lider punktu 2 z ramienia PW, opracowanie indywidualnie łącznie około stron 400 stron sprawozdań, znaczące wyniki prób skrawania) w grancie celowym pt. „Opracowanie i wdrożenie systemu projektowania technologiI obróbki ubytkowej KOMPONENTÓW SILNIKÓW TURBINOWYCH z zastosowaniem wspomagania komputerowego” wspólnie z WSK Rzeszów i PWK Kalisz, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Jemielniaka.
 4. Główny wykonawca w zakończonym projekcie badawczym  pt. „Wykrywanie kolizji w projektowaniu procesów wytwórczych” finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Realizacja 01.01.1998r. – 31.12.1998r.
 5. Główny wykonawca w zakończonym projekcie badawczym  pt. „System wykrywania kolizji elementów maszyn w fazie przygotowania programu sterującego, zorientowany na elastyczny moduł automatycznego stanowiska montażowego” (młody badacz) finansowany przez Komitet Badań Naukowych, Realizacja 01.01.1997r. – 31.12.1997r.
 6. Główny wykonawca w zakończonym grancie rektorskim pt. „Stanowisko do badania prowadnic aerostatycznych” 1994.
 • Samodzielne badania dotyczące:
 • Efektywności zastosowania różnych strategii frezowania za pomocą zaawansowanych symulacji procesów w systemach CAM; (np.  „Zastosowanie technik automatyzacji programowania w systemach CAM do oceny efektywności frezowania CNC” na konf. UTH Radom 11.2014), „SELECTION STRATEGY FOR MILLING parts on CNC MACHINES”.
 • analiza różnych strategii frezowania za pomocą czujnika przyspieszeń, monitorowania serwonapędów i symulacji dynamicznych modeli VR;
 • zastosowania czujnika żyroskopowego do realizacji sprzężenia zwrotnego z obrabiarki do systemu CAM;

Ponadto:

 1. Przygotowany wniosek nr 245564 z dnia 2014-01-31  (którego byłem kierownikiem i głównym wykonawcą) we współpracy z firmą zewnętrzną oraz z grupą badaczy z ZAOiOS o dofinansowanie projektu w ramach Programu Badań Stosowanych (2014) o finansowanie projektu badawczego pt: „System ekspercki do wielokryterialnej oceny i doboru narzędzi oraz projektowania technologii wysokowydajnej obróbki skrawaniem” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, niestety nie uzyskał finansowania.
 2. Udział w opracowaniu wniosku do projektu Innolot (8-11.2012) pt. „Optymalizacja i nadzór procesu obróbki skrawaniem cienkościennych elementów silników lotniczych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej”. Brak dofinansowania.
 3. Przygotowany wniosek nr 86032 na 39 konkurs (2010) o finansowanie projektu badawczego pt: „Integracja środków i metod komputerowo wspomaganego wytwarzania na poziomie CAM-CNC” uzyskał ocenę 8.33 i zajął 17 miejsce listy rankingowej projektów badawczych Zespołu Specjalistycznego Nauk Technicznych i niestety nie uzyskał finansowania.
 4. Składane wnioski o projekt statutowy (np. 10-05-2013), oraz o granty dziekańskie (np. 8-05-2013 i 6-06-2014) nie zyskały akceptacji.
 1. Zgłoszona do Instytutu Badań Stosowanych PW ankieta ofertowa dla przemysłu (04-2014).
 2. Od 2013 udział w platformie ekspertów PW.

Działalność organizacyjna:                                                   

 1. od 27.09.2012 Funkcja pełnomocnika Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych, (ze względu na moje kontakty z przemysłem – jak podkreślił mój ówczesny przełożony na PW):
 2. Funkcja Członka Zespołu w ramach zespołu eksperckiego ds. modyfikacji SZJK na Wydziale Inżynierii Produkcji (2013/2014) w ramach projektu  pt. „Podniesienie jakości zarzadzania Politechniką Warszawską”. Przygotowanie i udział w panelach NT. OPINIOWANIA KONCEPCJI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  konsultowanie sprawozdania.
 3. Opiekun Pracowni Konstrukcyjnej CAD/CAM.

Działalność dydaktyczna:                                      

 • Zalewski A. i inni: „Zeszyty Technologia i programowanie CNC” na potrzeby studiów podyplomowych „Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC” ITW PW;
 • Opracowanie wykładów, ćwiczeń i laboratorium z przedmiotu „Kinematyka i dynamika robotów przemysłowych”;
 • Aktualizacja przedmiotu obieralnego „Mastercam – wybrane zagadnienia CAM”;
 • Aktualizacja i realizacja laboratorium „Teoria Sterowania 1”;
 • Aktualizacja materiałów i realizacja wykładów „Systemy nadzoru procesów technologicznych”;
 • Opracowanie scenariuszy i realizacja zajęć laboratoryjnych „Oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM/CAE/PLM”;
 • Opracowanie scenariuszy i realizacja zajęć wykładowych, projektowych i ćwiczeń w programie CATIA (CATPRO);
 • Aktualizacja materiałów i realizacja wykładów „Sterowanie maszyn technologicznych i robotów”;
 • inne zajęcia z zakresu projektowania procesów obróbkowych w CAM;
 • Wdrożenie do badań (kilka prac dyplomowych) i wykorzystywanie w dydaktyce nowoczesnej, małej frezarki CNC (HSM) zajęciach CAM (laboratorium), SMATR (wykład i laboratorium), TEST1 (laboratorium) i studiach podyplomowych.
 • Oceny z ankiet studenckich powyżej średniej z ocen na PW;
 • Prowadzenie prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich w których wykorzystuję moje doświadczenia z przemysłu i zbieram doświadczenia do przyszłych publikacji.