Projekty badawczo-rozwojowe

Połączenie (synergia) wiedzy teoretycznej z praktycznym zastosowaniem na produkcji powinno dawać wymierne korzyści. Bardziej złożone projekty mogą być dofinansowywane z różnych źródeł. Gdy pojawia się temat do wykonania, można wykorzystać zaplecze naukowo-badawcze, techniczne i administracyjne Politechniki.

Więcej https://leancam.pl/politechnika-warszawska/

Zapraszam do kontaktu. https://leancam.pl/kontakt/